Home Senin Projen Bana Bir Mektup Yaz, İçinde Hayallerin Olsun